TARİHİN RÜZGAR GİBİ ESTİĞİ KASABA MELEKLİ...
MELEKLİ KASABASI...

MEMİŞNAME :) VE MELEKLİDEN MESELELER

M E L E K L İ D E N        M E S E L E L E R
Şehname :   (Farsçaشاهنامه Shāh nāmah, Šāh-nāma), Firdevsi'nin eski İran efsaneleri üzerine kurulu manzum destanıdır. 
İran edebiyatının en büyük eserlerinden biri olarak kabul edilir. 60.000 beyitten oluşur

Siyasetname  :     
Türk edebiyatlarında devlet adamlarına yöneticilik sanatına ilişkin bilgiler veren yapıtların genel adıdır.Ayrıca Nizamülmülk'ün yazdığı bir kitabın da adıdır. Genel olarak hükümdarlar için kaleme alınmış olan siyasetnamelerde onların sahip olması gereken nitelikler, saltanatın koşulları ve kuralları anlatılır. İdeal bir devletörgütünün nasıl olması gerektiği belirtilir ve kötü yönetimlerin zararlı sonuçları açıklanarak yöneticiler uyarılır. Bir ülkenin siyasal ve toplumsal yaşamını, askeri ve mali örgütlerini yasa ve tüzüklerini, toplumun gelenek ve göreneklerini de tanıtan yapıtlar olan siyasetnameler dinsel temellere de dayanır. Kur'an’dan, hadislerden ve tarihten de örnekler gösteren bu tür yapıtlarda, geçmişteki kötü olaylar, zalim, deneyimsiz ve cahil hükümdarların ve vezirlerin yol açtığı felaketler, öyküler ve fıkralar anlatılır.
Siyasetnamelerde 
siyaset kavramının çeşitli anlamları açıklanmıştır: hayvan terbiyesi, vali olmak, idare, ceza,idam, icraat, diplomasi gibi. Siyaseten katl bir cezalandırmadır ve meydanı siyaset, idam cezalarının uygulandığı yerdir. Siyaset çeşmesi, Topkapı Sarayı'nda, siyaseten katl için baş kesilen yerdir


HOPHOPNAME:
Kısa 
ömrüne karşın, Hophopname´de bir araya getirilen şiirleriyle, pek çok yorumcuya göre Fuzuli´den sonra Azerbaycan´ın yetiştirdiği en önemli şairdir. Keskin mizahını Rusya´dan Osmanlı´ya, medrese mollalarından Batı özentilerine dek kimseden esirgemeyen Sabir, İlber Ortaylı´nın Sunuşu´ndaki ifadeleriyle, O "sıradan Azerbaycanlıdaki renkli mizahi ifadeyi" ve "milli hayatın folklorik özelliklerini" "en yüksek seviyede temsil eden","Ortadoğumodernleşmesinin tipik öncülerinden biridir."
azeri yazar sabir'in molla'nın hayattayken hop-hop imzası ile yayınlanmış olduğu şiirlerin, ölümünden sonra da toplandığı kitabın adıdır.
türkiye'de 1975 yılında prof. dr. a. mecit doğru tarafından yayınlanmıştır. 
gece gündüz hep soydular
ne bıktılar ne doydular
bilmem nereye koydular
delik hem cepken hem de cep
ya lil'acep ya lil'acep

din de onda iman da
hacıdır (6) aynı zamanda
onun aklı yok şeytanda
mezbahaya döndü mektep
ya lil'acep ya lil'acep
MEMİŞNAME : 
ığdırın melekli kasabasında yaşayan bu edebiyatçımız keskin mizahıyla  "milli hayatın folklorik özelliklerini" "en yüksek seviyede temsil eden", Aras vadisinin  modernleşmesinin tipik öncülerinden biridir." ayrıca batıl inanç ve hurafeler din tacirlerine karşı gelmiş, allahın kendi içimizde saklı olduğunu sık sık vurgulayan bir edebiyatçımızdır, memiş emmi her konuşmasında sık sık hacı bektaş veliden  şu örneği vermektedir, bir şişenin içine pislik koyun ve haftalarca akar suyun içine bırakın ve çıkarıp defalarca yıkayın o şişe bedenen temizlenmiştir ruhen hala kirlidir, insanda tıpkı buna benzer ruhu temizlenmedikçe namazda oruçta haccda o insan için tamamen boş bir uğraştır..... Memişname  memiş eminin yaşadığı kasaba ve ığdır civarında anlatıklarının yanısıra meleklide yaşanan olaylar ve geçen karamizah meselelerinin toplandığı modülün adıdır..


EDEBAZ SİTESİNDEN ALINTILAR

MEMİŞNAMEDEN SEÇMELER

SORUŞUR HOYLU KENAN: yaş 21 : memiş emi eniştem istiyir uşağına abulfez adı goya mende garşı dururam deyirem berkay goyah, anamda eniştemin goyduğu addan yanadı deyir imam adıdı sevaptı.

MEMİŞ EMİ: ede olum sevap deyil günayhtı be ananki ona imam adı goyur aha birden zeneyh uşak çıktı hammı söyecek ona onda ne diyecehler be : diyecehlerki düzdü bizim hesen uşağımız başınan böyüh poğtu yeyip,  eme adı imam adıdı ne söyün ne döyün ele mi olacahhh.

--soruşur HESEN yaş 41: memiş emi menim sualım biraz zor olacak, bu quranı o geder ayrı ayrı adamlar yorumluyup bilmirik hansı düz deyir, hele birde kestirme yoldan deyipler erebin dili çok zengindi hara çeksen ora gederçok menaları varıymış ahı bir dil net değilse o dil kasıptı niye zengin deyiller başada düşmüş deyilem.
MEMİŞ EMİ (MELEKLİNİN MİRZE ELEKBER SABİRİ) : ede olum sen ele ahşama geder kerantı çekip ot piçirsen men seni kitap oxumuyan sefehlerden bilirdim aferim see.
gelek sualının cevabına: ele bu evimizide yıxan meallerdi da o geder yorum getiripler bilmirik hansı doğrudu, düz deyirsen”’! !! ama sene bele örnek verim bu mealler konusunda dinimizde deyip vucuduzdaki gıllar bir arpa buyunu geçmesin geçse tez kesin, ama bizim bu din alimlerimiz biri deyir burda arpanın denesinen deyir, diğer alim deyir yoh aslen burda arpanın sümbülü söz konusundu, bir başka din alimide deyir ele arpanın tamamı yani başınan köküne geder olan yerinen deyir, indi gel işin içinen çık, indi müselman beynava galıp metel bilmir arpanın denesi geder olanda kessin ya sapı geder olanda, sen en eyisi get öz mantığını gullan aklın neyi gebul edirse onu ele uyma bu din tacirlerine


---soruşur -aşağı meheleden ayfer yaş 34: ay memiş emi menimde bir sualım olacak size bizim kentte 3 cemi var üçünün cematını toplasan bir saf elemir o yananda 3 mektebimiz var uşahlarımız az gala üst üste ders görür. indi bizim bu öz uşahlarımız başlıyıp kentte yeni bir cemi yapııllar başındada bir başköyden molla var azgalır yolda görende bizi valah gözüynen yiye, birde maraşlı var bilmirik kimin nesidi. ahı sözüm budu ki 4 cü cemiye gerek var ya yok
MEMİŞ EMİ: Kızım evvel seni tegdir eliyirem bu hususta duyarlı olduğun için
camiye gelince gızım bir kentte
1 cami birlikti
2 cami ikilikti
3 cami üçlühtü
ahı neyimize lazımdı bu geder cami, yani biz evde namaz gılsah alahı tala gırmızı düymeye basacak diyecek seninki sayılmadı ille cemide gılmalısamn ahı bu alahı talaya yaraşan bir durum değil,
uşahlarımız ne geder ilmi okusa o geder yahcıdı atalarının analarının başına cürüm olmaktan kutulalar

 
Hacı Mehylesinnen Zehra Nur. Yaş:9
Memiş Emi, oğlannarnan yonca yığmaya gidenner de cehennemde yanacax mı?
MEMİŞ EMMİ : Men heç qoyaram sen yanasan. Kim deyir onu? Yüzde yüz anan deyip êlê? Men bilirem o gavırın qızı ne Allahın odudu. Gör qızın ağlına ne soxuptu bu yaşta. Hele o elime bi geşsin, men bilirem onu neyniyecem. Zırbazır qızı zırbazır

----İLHAN yaş19 Memiş emi dünen molla mescitte bize deyirdi hammı erepceni bilmelidi çünkü öbür dünyada melekler tekçe erep dili bileler, size sualleri erepce soruşacaklar onun için mutlak erepce öyrenmelisiz.
MEMİŞ EMİ get o mollaya dene memiş emin deyir eğer o dünyada tek erep dili geçerliyse lezet çekecik vallah indiye gederr ne günah işlediyhse ne küfürler elediks e
hammısını türkçe elemişik meleklerde türkçe bilmillerse heç biri günah defterine yazılmıyıp yaşadıh valla. get aynısını mollaya de görüm bah ne deyir

--------MELEKLİDEN GOSOF YAŞ 28Memiş emi molla dünen cemide cemaata anladırdı deyirdi televizyonda mekkeye atlarnan geden Afganların sevabı daha çok olar çünkü onlar alah yolunda ecr çekerek gediller düz deyir?
MEMİŞ EMİ: Lap düz deyir oğul hele at nedi birde tosbağa sırtında gedesen mekkeye onda denizler mürekkep olsa ağaçlar gelem olsa tüm huriler kaatip olsa onun sevabunu yazmağnan başa getiremmezler 

--VOLKAN YAŞ 27: memiş emi bu meshepler nedi ahı men başa düşmürem gedirem ayrı memleketlere mene deyiller şafisen ya sünnü , şiyesen ya alevi malikisen ya hambelli, hele bunlarıda goyah bir kenara deyiller hansı cemaatansan mende örgeşmek istiyirem ahı nedi bu şeyler gana bilmirem:
- MEMİŞ EMİ :  suuuuuss amandı ele şeylere heç meyil verme o şeyler memleketimizi yaman güne goyan şeylerdi, girsen o girdaba dahada çıhamazsan,
ama çok merak eliyirsense men çok az özetliyim ele burdada galsın öz aramızda istiyirem gerçekleride bilesen:
o vaht peygamberimiz ölende millet düşüp halifelik hanedanlık peşine , here birez taraftar topluyup özüne bir partı guruplar, bir dönem seçimi biri gazanıp gaybeden gazanana düşmen
bir dönem diyeri gazanıp bu sefer gaybedenler ona düşmen
soyra bir başka biri derken bu günkü meshepler yaranıp oğul kısacası o zamanın mhp chp bağımsız dyp sidi bu meshepler hammısıda emioğludu birbiriynen hammısıda müslümandı. 

-KENAN KGÖZmemiş emi sene bir sualım olacak molla deyir oğlunun müslüman olması için gelek onu sünnet etiresen yoksa müslüman olmaz.
..MEMİŞ EMİ: ede olum düz deyir molla müslümanlığa geçiş sende bilirsenki çüknendi bir dinki ola ona çüknen geçesen. 

------MARAŞLI MEMET YAŞ47: memiş emi men buranın yabancısıyam deyiller siz suallere çok mantıklı cevap verirsiz bir sualda men sorum size
… bu millet alahı heryerde arıyır bir bahırsan koyunun pişiyin üstüne alah yazıp müslümanlar ele bil bayram eliyir elebil alahı tapıplar pişik koyun domates elma üstünde
……bir bahırsan saidi nursinin kitaplarında bir bahırsan fetulahın kitaplarında bir bahırsan müşteyit kitaplarındA ele heryerde geziller ama refahada ulaşan yohtu maşallah
.MEMİŞ EMİ: ede bala alahı orda burda aramanın heç bir mantığı yohtu alah öz içimizdedi onada biz vicdan deyirik eğer vicdanımıza gulah assak alahı biz tapacık
feget başarabilsek

DİLBER YAŞ 38: memiş emmi uzun zamandı ele gözüm sizi ağtarır bir soru soram eykide geldiz.. memiş emmi bu türban meselesi türkiyede çok böğütülürahı ağlım kesmir dinle bir cında çapıt arasında nasıl bu geder ciddi bağlantı olar..
MEMİŞ EMMİ: gızım gulağ as gör ne deyirem evvela obür günyada insanların hammısını sadece ve sadece amelleri yani gördüğü pis ve güzel işlerini teraziye goyacaklar,  türbana gelince bir eşşeği düşün palansız bir eşşeği heçkes golay golay binmez palansız eşeğe, türbanda kadının palanıdır  din tacirleri evvel onun başına palanı yani türbanı vurar sonrada fikrini empoza edip onu doya doya mineller

--AYTAÇ ÜNAL aşağı meheleden yaş 29: memiş emi insan önemlidi ya mekke
MEMİŞ EMİ: gül balam elbetteki insan önemlidi hz elininde bir sözü var bir insanın parmağı kanayacağına bin kabe yıkılsın… çünkü insanı allah kabeyi ise insan yarattı
biz insan yaratamayız fakat istediğimiz kadar kabe yaparız


-----Dolabı mehlesinden erkan kuban yaş 39
: Memiş emi bu müslümanlar toplumdu ya topluluk birez bunar hakında anlatasız bize dinlemek istiyirik
MEMİŞ EMİ: ede bala bu çok uzun meseledi feget dur sene büyük üstad bekir coşkunun diliyle anladım müslümanları
MÜSLÜMANLAR….
İSRAİL’e kızmış adamın elindeki megafon Çin malıydı.
Gözündeki dereceli gözlük İtalyan, saati muhtemelen İsveç, gömlek cebindeki kalem belki Alman, belki Tayvan…
Öbür elinde tuttuğu silah Rus…
Ve üzerinde durduğu kamyonet Japon…
Megafonla bağırdığına ben de katılıyorum:
“Katil İsrail…”
Ama benim sorumun yanıtı bu değil.
Sırası gelmişken yeniden sormalı:
“Neden tüm Müslüman ülkeler kan ve gözyaşı içinde?.. Neden Batı istilası altında Müslümanlar?.. Neden 200 milyonluk Arap álemi, 7 milyonluk İsrail karşısında aciz?..”Bunun yanıtı lazım Ve dahası:“Neden bir tek Müslüman ülke kalkınmış değil… Neden tümü -gizli ya da açık- Batı’nın sömürgesi?.. Neden Ortadoğu yeryüzünün en zengin doğal kaynaklarına sahip; ama Ortadoğu yeryüzünün en geri kalmış bölgesi?.. Neden Müslüman gençler bir geminin ambarında, bir TIR’ın kasasında, bir lastik botla Batı’ya kaçıyorlar, akın akın?.. Ve Müslüman ülkelerin neden bin yıldır bir tek buluşu yok?.. Neden insanların yaşamını kolaylaştıracak, acıları dindirecek, insanlığa hizmet edecek bir tek icadın, bir tek ilacın, bir tek aracın sahibi değil Müslümanlar?..”
Neden?..
Yobaz buna hemen bir bahane bulabilir.
Ama tek neden:
Arap kültürünün, insanlık tarihinin en son dinini uygarlığın önüne set yapmasıdır… Her ilkelliği dine bağlılık gören… Her medeni gelişmeyi dine karşı sayan o akıl dışılık…
Suçlu din değildir…
Dinleri dahi yücelten, huzur ve mutluluk kaynağı yapan o inancın insanıdır…
Ve o İsrail’e kızan adam…
İtalyan gözlükle bakıp, Çin megafonu ile bağırıp, İsveç saatine göre, Japon kamyonetle gitti, Rus tüfeği ile düşmanı vurmaya…
Ama hiçbir zaman yenilgisini sorgulamadı:“Neden?..”
Başa düştün indi ne deyip büyük üstad bizim hakkımızda

---CADIGIRAN MEHELESİİNEN KILAY ÇATAK YAŞI 39Memiş emi bu millet nedeyir
.MEMİŞ EMİ SABİR: Gene ne deyir ahı annat görüm 
KILAY: hammı deyir o dünyadçok güzel huriler var eger bu dünyada bazı şeyleri elemesez öbür dünyada lezet çekesiz:
MEMİŞ EMİ SABİR: ay menim dünya nimetlerinen yoğsun balam onar bazı şeylere bu dünyada yasak goyup miletin ağzının suyunu ağıdallar
sonra size semer vurup çok işler yaptırallar sonrada diyeller dediğimizi yapsaz size o dünyada hurileri verecik kef eliyesiz.
yanı nece deyim bir adamı susuz bıraxallar heç su vermezler soyra diyeller bunu bunu yap sene su verecik, adamda susuzluğunu gedermek için ne deseler boyun eyer indi siz gençleri bu dünyada susuz goyuplar, değiller söz dinlesez öbür dünyada gana gana su içesiz ))

-Çayın başınnan Güllü. Yaş:9 ama danışanda ele bilersiz yeddi balası yeddi dene de nevesi var. Ele qart qart danışırı, ele şeyler bilir…biyyy adamın eti tökülür.
   Ay Memiş emi, deyiller o çölün ortasında cami yapıllar? Ye ne olup, Mekke’de bıkqeder cami yoxdu.
Gedip okullardaki yarımçıx sınıfları yapsınlar da. Sınıflara baxırsan peyedi diyesen. Niye pi şey demirsiz?
Memiş emi: Gart martsan ama efferim sê.
Vallah ay qızım kaç kere diyecem men bunnara, heş kimin veycinde değil. Diyesen êlin uşaxı oxuyur o sınıflarda.
Deyirem demirem dinnemiller meni. Mê deyiller sesi kes otur yere, qominis qominis danışma.
Gerçi cami için parayı istiyen verir istemiyen vermir, ama biz deyirik ki bu dünyanın işi pitmeden öbürüne geşmiyek.


 ---Cadı qıran meyhlesinnen Yehya Can. Yaş:8 ama çoh qartdı.
Memiş Emi, cin çağırmax günah mıdı? 
Memiş emi: Senin deden zatan cin kimindi. Sen neyniyirsen cini ay gede?
-
-HANIM KIZ:
 
memiş emi anamlar deyir isti suyu gece vahtı astanadan yere sepmek günahıymış, sepende cinin balaları yanırmış düzdü?
  -MEMİŞ EMİ: gızım be ne durupsan sepdaaa sep bu cinin balaları yansın belke yekelmiyeler, be bilmirsen uşağlarrımızın hamısını cinni deli xeste eliyip bu cinler , tez ne geder isti su tapsan geti at bunların başına belke yahamız kutula

-------Çıngıl meyhlesinnen Allahverdi yaş: 11-Memiş emi men meşedi olmax istiyirem. Ne gayırım?
memiş emmi: Eye meşedi olmaya ne var. İrannan iki qerdon qaçax cığara getir, sen de ol meşedi


----ALAMANYADAN METİN: YAŞ 39 
Memiş emi sizin çok derin bir mümin olduğunuzu cemaat yağcı bilir
sizi eveller bu dar kafalılar çok yanlış anlatmaya çalıştı bize ama melekli insanı hoşgörülü kültürlü çağdaş olduğundan bu küçük dar kitleye inanmadı 
indi gelek sualıma: memiş emi bir insan müslüman olmak istese gelek önce sünet ola bu doğrudu?
-  MEMİŞ EMİ: ede olum gocaldım men ya.. ayette deyirki men kainatı kusursuz yarattım düzdü CEMAAAT: hep bir ağıdan düzdüüüüüüü
gözümüz üste kapak koyup gözümüz kurumasın yağlama işlemi görür o kapak düzdüüüü 
CEMAAAT: hep bir ağızdan düzdüüüüüüü
digget eleyin her şeyi kusursuz yaradıp saç diş el ayak hepsi bir hesaptı da
bu cemaaat bunu başa düşmür meyer bu millet uşaklarını sünnet ettirende alahın yanlışınımı düzeltiler eyer eledise ayet boşa çıkır ki bilirsiz bir ayet boşa çıksa hamısı peşinen geler onun için bu meseleyi molalar yanında açıp pühmeyin zora düşeller.

--aykut: yaş 32
memiş emi destamaz alanda aftafanı sağ böyrümüze goysak çok sevaptı yoksa sol men solekeyiyem sola goyuram deyiller sen goministsen sağa goyuram deyiller faşistsen hara goyum ahı bu aftafanaı
MEMİŞ EMİ: ay oğul temizlik imanansa gelekki müslüman dayma temiz ola destamaz almağnan suynan çırtışmaynan insan paklanmır insan evvel üreyini paklada gerisi boştu

-----soruşur gülabı meyhlesinen filiz yaşı 22: memiş emi donguz etini niye haram eliyipler göresen
MEMİŞ EMİ: ede hefselemi daraltma kim deyip onu haramdı ele birşey yoxtu onu hansı yobaz dedi gene.
- filizin arxadaşı: ay memiş emi ahı molla deyir donguz utanmah bilmir arvadını göz önünde gayırsalarda donguz ses elemir kıskanç dexil… onandı deyiller onun etin kim yese oda donguz kimi kıskançlığı öler
MEMİŞ EMİ: eye meni herslendirme be ahı ineğinde balası yekelnede özüne addıyır onda biz dana yiyen müslümanlar hammımız anamıza attıyak meyeeeeeeer yeri get işine

 SORUŞUR AYKIZ YAŞ 30: memiş emmi bizim köy nasıl bir köydü sence
MEMİŞ EMMİ: Gızım bizim köyümüz inan allaha tam dört dörtlük bir köydü, dört okul dört cami dört restoran dört denede parti, be alahtan başka ne istiyek, doğunun en çağdaş modern demokratik cumhuriyetçi ve evrensel düşünen köyüdü.. ayrıca bu köyde dört kitabada  dört halifeyede dört meshebede dört partiyede (akp, chp, mhp,dtp) hürmet ve saygı vardır. bizi diğer köylerden ayıran en büyük özellikte budur işte,,

soruşur İranlı alpaslan gümüş: memiş emmi bir sualım var değiller 1 gün oruç yesen 61 gün cezası var düz değiller,,
MEMİŞ EMMİ: ede olum dinimiz faizi it ganınanda haram gılıp, bir günede 61 gün geçirmek olarmı en zalim tefeciye getsen % 8 nen verir, ele şey yoktu tutamadınsa tutmadığın güne karşılık bir gün tut o da kefin biler

SORUŞUR TUFAN YAŞ 39: 
memiş emmi  bu mesepler hakkında ne deyirsen.
MEMİŞ EMMİ: 
ede oğul zırt, bırt, dırt, birde  zırta zırt, demekti o dediğin şey. annamadınsa bele deyim eskinin siyasi partileridir tamamı menfaatler üzerine gurulmuş, sen gafanı yorma bele şeylere get çalış pulu gazan mutlu yaşa şerefle öl.. 

HALİLABAT MEHLESİNDEN BÜLENT yaş 23 
ezanı oxuduhtan sonra böyük sevinçle gaça gaça geler Memiş eminin yanına eşittin meni emi böyün ezeni men oxudum neteriydi?
- MEMİŞ EMİ: ay başına kül goyum ey po.h yedin eşşek balası eşşeyh, elede sevinir mende elebildim ortadoğu üniversitesini gazanıp onun müjdesini verir mene, ne deyim olum sene di get get yahcıydı eydi geeeeet.

-ÇINGIL MEHLESİNDEN MELEK yaş 30: memiş emi anam deyir suyu gece vahtı astanadan eşiye sepmek günahtı, deyir cin balaları astana altında yatar akşam vaxtı sepsen hepsi yanarmış düz deyir ?…
- MEMİŞ EMİ: ede be ne durupsan tök debe tez tök yansın hammısı uşağlarımızın hammısını deli cini xeste eliyip bu cinler tez tök kökü kesilsin bu uşah düşmenleri

-Emehli guyruğundaki gavat kimin alışmıyalar, Memiş Emi!
Ay emi, goy men de bi soru soram da. Hardan sorulur? Tapammıyanda burdan soruram. Bu hax deyir 21 Mart Nevruz gelende çilelerin yekesi hırdası hambısı bitir. Ba sen ne deyirsenMemiş Emi, düz deyilleer?
--çile’nin pittiği harda görülüp AY OĞUL ?
 

AĞA İSMETTEN MESELELER
İSMET MAKİNİST
Ağa İsmet: 
Kasabada Feodel dönemden geriye kalan tek
ailenin en Şımarık çocuğudur  gece
hayatından kopamayan bir diğer play boy’umuz diyebiliriz.
Anlattığı hikayelerden çok anlatım tekniği ile farklılık
yaratan bir edebiyatçımızdır. onun her lafı çok düşündürücüdür muhakkak onun sobetlerinden feyizlenmenizi tavsiye ediyoruz

 ----HÖKÜMDAR YAŞ 32: ağa ismet bir sualım olacak, bu maraşlı kimdi ahı gelip bu köye yerleşip bilmirik nedi neyin nesidi heç ağlım kesmir bu adamnan tipide heç güven vermir adama:
---İSMET AĞAnebilim ahı kimdi nebilek hansı kentte cüce yeyirmiş getirip azdırıplar burda, mırmındarın biridi özüde güya meshep deyiştirim ahı bu kimin kifir adamlar hansı dine getse yazık o dine diyerem, sen canını sıkma melekli onuda potasında erider gün gelende guyruğuna süpürgeyi bağlıyarlar.


BEKTAŞ: çıngıl mehlesinen YAŞ 23: ismet emi sen bilersen bu ayrılmaz ikili neciliyne birkan niye belediler biri çok uzundu hemen hemen iydirin en hündür adamıdı necili ise lap balacadı
Сын Божий ağa ismet: allahı tala yaradanda bu necilininde gabartma tozunu yanlışlıkla birkana atıptı 


BİRKAN: oooooof lan dayı canımız çok sıkkın neciliyle
AĞA İSMET (Сын Божий) : Niye noluptu kif kif danışırsız
BİRKAN: dayı dostlarımız bizi terk eliyip gedip başkalarıynan danseliyiller da
AĞA İSMET (Сын Божий) : ede olum arvat dediyin çarpışan oto kimindi jetonu atan kimdise o miner , indi deyin görüm jetonuz var ya yok yhtusa be niye paz olupsuz xaxa goymursuz danslarını eliyeler.Çaybaşı Çayxanası (Kürşat Dayı’nın Yeri) 
Ağrı Dağı’nın heybetine karşı oturmuş ve coğrafyasının mistik havasına yeterince hâkim Iğdır’ın şirin köyü Melekli’nin çaybaşı çayxanasından söhbet aparax birez de. Bu çayxananın ilk göze çarpan ilgi çekici yanı axarsuya 3 adım yaxında olmasıdır. Dışardan bakınca normal çayxana kimin görünse de içinde çok meraxlı mezvular olur herzaman. İlk olarak şunu söylemeliyem ki, bu çayxanada herkesin ayrı öz masası var. Biri birinin yerinde oturmaz. Herkesin ayrı masası var dedim; ama kişiye özel masa değil tabi ki… Yani, çaybaşı çayxanası çox mozaik yapıya sahipdi.Burada ayrı ayrı 2 tane sağda, 3 dene solda, 2 dene en dibde 1 dene de tam ortada kare şeklinde bir masa devamlı boş olar (çaylak masası)… Evet herkesin masası var demiştik. İtciler (köpekçiler) masası, kuşcular masası, atcılar masası, goyuncular ve malcılar masası, politikacılar masası (siyasetin gerişini atıllar).Ve tam ortadaki boş masa (Çaylak masası).DÜLDÜLÜN SOYUmelekli ağsakkalar kahvesinin önünde oturan birisi atını iyi paraya satmak için hergün kahve önünde benim atım Düldülün soyundan geliyor dermiş. kasabalılardan Ayser emmi dayanamayıp patlar en sonunda ede yalan osdrtma de düldülün soyuda indiye gelip çatarmı be, atsahibi anında cevabı patlatır be seyit nesli gelip indiye çatır düldülünkü niye çatmasın be 1400 senedi bir mıh çağıpsız yere çığaramır bu millet.

 
İSMET MAKİNİST MURAT AKKUŞ MESELESİ:   ramazan ayının tam ortası gazeteci murat akkuş arkadaşlarıyla birlikte melekli asfalt boyu kavun sebze pazarına gider, asfalt boyu semavarların kaynadığını mangallların yandığını gören murat ismet makiniste sorar, ağa ismet sizin bu melekliye oruçluk gelmiyip diyesen  herkes yiyip içmede, ağa ismetten hazır cevap '' gele bileeer tutup g....nü sitellerrr 

 

SUNAY TURAN nın arkadaşlarına serzenişi
tevekkül allaha bu azrail bu aralar melekliye çok gelip  gedir bir gün tutup gençler azrailide başın gözün gırıp pıçaklıyacaklar israfil cebrail mikailnen olacık çüşman sahabı
 

 

 

DARVİNİN EVRİM TEROİSİ (hüseyin güven)   soğuk bir kış günüydü kasaba gençleri hüseyin güvenin langırt ve tenis salonunda toplanmıştık , kimisi langırt kimisi pinpon oynuyordu, kalanlar ise köz gibi kızarmış soba etrafında kışın keyfini çıkarıyorlardı kasaba gençlerinden sefer kapşonunda karla aniden hızlı bir şekilde içeri girdi ve girer girmez pingpon oynayan bir gence ver ben oynayacam deyip sırayı ihlal etmişti, tenis oynayan çocuk hemen hüseyine şikayete bulundu, hüseyin ise salondaki oyun oynayan çocukların hepsini durdurarak seslendi, beyler bir saniye size bir hikaye anlatacam, hepiniz okul ansiklopedilerinden darvini hatırlarsınız, hani şu dört mahmun meselesi, rahmetli darvin derdi ki insanlar maymundan türemedir, ama darvine kimse inanmamıştı, rahmetli o teoriyi ortaya koyduğu zaman bu sefer olsaydı kesinlikle herkes ona inanırdı, bizim bu sefer teorideki sondan birinci maymundu and olsun hele evrimini tamamlamıyıpki heyvan kimin gelip onun bunun sırasını gasp edir. eğer seferi gazanmak istiyirsizse vallah onun sevgiye ihtiyacı var sevgi gösterin bu yazzığaki topluma bunuda gazandırağın 
 
DEDENİN SÜLALESİ 
Çocuğun biri babasına sormuş :-baba biz nasıl olduk?
Baba cevap vermiş: “maymunlardan türeye türeye biz olduk“ demiş...
tabi çocuk babasının lafına inanmamış. Annesine “biz nasıl olduk” demiş?

Annesi, “ALLAH, Âdem babayla Havva annemizi yaratmış nesilden nesile biz olmuşuz” demiş. Çocuk demiş ki “ama babam maymunlardan türeye türeye biz olduk dedi” Anne cevap verir: “o babanın sülalesi bizi ilgilendirmez )) “


 
BALİ MESELESİ
Melekli’nin 12-15 yaş arası birkaç genci Bally bağımlısıdırlar. Hemen hemen hergün aynı dükkâna girip Bally alırlar. Dükkâncı her seferinde sorar:-‘’Neyirsiz bally’yi ?’’
-‘’Heç emi lazımdı.’’
Bir diğer gün çocuklar yine bally aldıklarında aynı soruyla karşılaşırlar:
-‘’Ee xeyirdi neyirsiz siz bu bally’leri ?’’
-‘’Heç valla emi lazımdı yaa.’’
Bir gün, iki gün, üç gün derken bu bally trafiğinden şüphe duyan dükkâncının sabrı taşar:
-‘’Gene bally alasız? Neyirsiz bally’leri ?’’
-‘’Lazımdı emi’’
-‘’Ee ibineler meleklinin pattıyan tüm tekerlerini siz yamıyırsız?!!  Adi şerefsizler sihdirin gedin yoxdu bally malli.


 


 RÜŞAN TURAN VE İBRAHİM BAŞOL HİKAYESİ
 kasaba sakinlerinden rüşen amca ve iboş emmi köy bakkalında yalan yarışmasına girer iboş emmi dedesinin ahırından bahseder ve benim dedemin o kadar bir uzun ahırı varmışki inek bu başında buğaya gelirmiş öbür başına gidinceye kadar inek doğururmuş der.    bunun üzerine rüşen emmi az düşündükten sonra derki benimde babamın o kadar uzun bir zolası vardıki onun sayesinde bizim bahçeye hiç yağmur düşmezdi bahçemiz üzerinde biriken bulutları hemen o zolayla dağıtırdık. bu büyük yalana dayanamayan iboş emmi hemen yüzünü ekşiterek sorar rüşen emiye yalanın bukadarıda olmaz onca uzun zolayı peki nerede saklıyordunuz,     rüşen emi sizin ahırda diye cavap verir 


HACININ ŞEYTAN TAŞLAMASI: falan köyden bir yaşlı hacca gitmiş haccda şeytan taşlamaya sıra gelince şeytan bay hocam sen niye gelipsen bura çok ğecelat eledin meni sen menim hocamsan men senden çok şey öyrenmişem deseydin men senin ayağına iğdıra gelerdim orda daşlıyardın meni 


EDE GIZIM NİYE KÜSÜP GELİPSEN
kasaba sakinlerinden birinin gızı küsüp gelmişti baba  evine, akşam patostan gelen orhan kişi gızım eyki gelipsen bu sahatta evin yoktu senin? gızı da erini suçlu çığartmak için ay baba erim meni çok pis döydü özüde dedi sene sahap duranıda bele bele eliyerem..
bu söze hidetlenen orhan kişi vay itoğlu it nece hem menim gızımı döyer hemde mene posta sallıyar nece o?
arvat deyneyi getir der ve gızını o kivvar döyer sonrada kızının gocasına telefon açar, ede kepoğlu sen menim gızımı  döydün mende senin arvadını namusunu döğdüm ona sahap 
duranıda bele bele eliyerem diyer ve telefonu kapatar.
gızın gocası onda anlıyarki namus sahabı bunun ele özüdü, gızda annıyar ki küsüp gelmek bir iş değil ayrıca bunun tek sahabıda gocasıdı yavaştan çekip gider evine..


KEYİFLİ İSKENDER S.T. DEN DÜŞÜNDÜREN SÖZLER
- dün kerbelaya 3 milyon kişi yürümüş be yezit hayatayken bunlar hardaydı.
iç içme demirem feget şurahı salma


AĞA İSMETİN ÇİDAR MESELESİ
kasabada akşamın saat 21:00 sıralarında ağa ismet yine rakısı mezesi önünde içkili resteorantlardan birinde keyif çatıyordu, o sırada kasabada geçimini ağır reçberlikle sağlayan bir köylüsü restoranttan içeri girir, ağa ismet hemen h.t beyi masasına davet eder buyurun h.t bey, h.t günün yorgunluğunu üzerinden atmak için bir viski ister ve sohbete koyulurlar o sırada h.t bey restoranta çalışan yabancı uyruklu bir nataşayı masasına davet eder ve belli sohbetten sonra bayan ondan hoşlandığını belirterek hadi gidelim ığdırda bir otele geceyi orda geçirelim, bu sözün üstüne ağa ismet hiddetlenerek yumruğunu koyar masaya ve nataşaya '' sen kaç yıldır bu işi yapıyorsunnnn' nataşada tam 5 yıldır demesi üzerine ağa ismet be ahmak kızı ahmak 5 yıldır bu işi yapıyorsun hala bi bok öğrenememişsin bağ hele bu müşteri çidarlığdı ya otellik, dur defol get.
 AĞA İSMET KURBAN MESELESİ
İSMET TOPÇU ERDAL MESELESİMUKADDES AĞRIDAĞDAN ŞEN ŞİRİN SOHBETLER
yaban cevizi diyadin meselesi,,,,,
antalya tatil
motosiklet
lojman

melekli76.tr.gg